Home   Escola de Música   Iniciació musical

Iniciació musical

ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ      

 CLASSES de MÚSICA  (nens de 3 a 7 anys)

La Iniciació Musical és el moment clau de l’aprenentatge on els nens tenen una gran receptivitat per aprendre i començar a desenvolupar les seves principals capacitats intel·lectuals i motrius.

Es treballen 5 aspectes fonamentals per a assolir aquests objectius: cançó, audició, pre-llenguatge, joc rítmic i dansa-motricitat.

istock-Nens tocant percussions

La INICIACIÓ MUSICAL consta de diferents nivells, segons l’edat de l’alumne/a:

SENSIBILITZACIÓ (dels 3 als 5 anys)

La sensibilització és la primera etapa educativa de l’infant. Consta de tres cursos en els quals iniciem a l’alumne a la música a través del joc rítmic, la dansa i la cançó. A classe els nens i nenes es desenvolupen de forma espontània i reben els estímuls musicals de forma sensorial; a partir d’aquests els alumnes responen amb diferents moviments coordinats de forma individual, en parelles o en petits grups.

A partir dels 4 anys recomanem complementar la classe de Sensibilització amb el Taller d’Iniciació Instrumental. Aquest consisteix en familiaritzar l’alumne amb un instrument de cada tipus (vent, corda i percussió) cada trimestre, de forma que quan l’alumne passa a la següent etapa i ha d’escollir un instrument, ja té certa experiència per a triar l’instrument que més li agrada.

La classe és col·lectiva amb un màxim de 12 alumnes i té una durada de 3/4h. setmanals.
sensibilitzacio

PREU: 45€/mes

TALLER  D’INICIACIÓ  INSTRUMENTAL (dels 4 als 6 anys)

Es tracta d’un taller instrumental en el que els alumnes es van familiaritzant cada trimestre amb un instrument de cada familia (vent, corda i percussió). Els alumnes coneixeran la tècnica més bàsica de l’instrument en qüestió interpretant petites peces molt senzilles que el professor els anirà plantejant. Aquesta experiència els donarà un bagatge que els permetrà escollir l’instrument més adequat per a ells segons les seves capacitats i preferències.

La classe és col·lectiva amb un màxim de 3 alumnes i té una durada de 1/2h. setmanal. 

PREU: 45,50€/mes  (es recomana fer aquesta assignatura en combinació amb una de les altres col·lectives, Sensibilització, Preliminar o Preparatori. En aquest cas el preu pot variar)

PRELIMINAR (6 anys)

En aquesta etapa de la iniciació musical els alumnes comencen a aprendre les primeres grafies musicals i algunes de les qualitats sonores més importants (durada, alçada, intensitat, timbre…). Es segueix treballant la coordinació rítmica i la motricitat del cos per a una correcta comprensió i interiorització de la música i els seus elements.
Per als nens resulta una classe divertida, amb joc i cançons, però darrera hi ha uns objectius pedagògics molt ben definits.

La classe és col·lectiva amb un màxim de 12 alumnes i té una durada d1h. setmanal.

PREU: 50€/mes

PREPARATORI (7 anys)

Aquest és l’últim curs de l’etapa d’Iniciació Musical, on els alumnes amplien el seu vocabulari musical, poden començar a llegir i interpretar alguns signes bàsics: notes, pauses, expressions, etc. Es segueixen treballant les qualitats sonores (durada, alçada, intensitat, timbre…) i la coordinació motriu es va fent més complexa sense deixar de plantejar-ho com un joc.

La classe és col·lectiva amb un màxim de 12 alumnes i té una durada d’1h. setmanal. En aquest nivell es recomana  ja tenir triat l’instrument que es vol estudiar.

PREU: 50€/mes