Home   Escola de Música   Música Moderna (adults)

Música Moderna (adults)

El programa d’estudis és flexible, i ens adaptem a la disponibilitat horària de l’alumne. A continuació exposem el programa d’estudis, a títol orientatiu. Cada curs comença a primers de setembre i acaba a finals de juny.

PROGRAMA D’ESTUDIS DE MÚSICA PER A ADULTS

*  NIVELL BÀSIC

1r CURS: Llenguatge musical 1+ Instrument 1.

2n CURS: Llenguatge musical 2 + Instrument 2 + Combo (Opcional).

3r CURS: Llenguatge musical 3 + Instrument  3+ Opció combo i/o harmonia.

*  NIVELL TÈCNIC  (PROFESSIONAL)

4t CURS: Llenguatge musical 4 + Instrument 4. Opció combo i/o harmonia.

5è CURS: Harmonia 2 + Combo 2 + Instrument 5. Opció instrument complementari o informàtica musical.

6è CURS: Harmonia 3 + Combo 3 + Instrument 6. Informàtica musical 1. Opció instrument complementari.

*  NIVELL  ESPECIALISTA  (SUPERIOR)

7è CURS: Harmonia 4 + Combo 4 + Instrument 7. Opció instrument complementari. Informàtica musical 2. Arranjaments 1. Història de la Música 1

8è CURS: Harmonia 5 + Combo 5 + Instrument 8. Opció instrument complementari. Informàtica musical 3. Composició 1. Història de la Música 2.

9è CURS: Harmonia 6 + Combo 6 + Instrument 9. Opció instrument complementari. Composició 2. Arranjaments 2. Formes musicals 1.

*  PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR (REGLAT)

ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ. CLASSES DE MÚSICA. CLASSES DE CANT. LLENGUATGE MUSICAL. INSTRUMENTS. ORQUESTRA. INFORMÀTICA MUSICAL.