Mesures per la Covid-19

with No hi ha comentaris

En referència a les mesures de prevenció i seguretat, us informem que hem establert uns protocols d’higiene per reduir al màxim les possibilitats de contagi per la covid-19. Hem adoptat aquestes mesures seguint les instruccions de les autoritats sanitàries i educatives catalanes.

 • Neteja i desinfecció diària dels espais comuns: recepció, lavabos, aules, instruments, …
 • Distància social entre alumnat i professorat (1,5 metres)
 • Utilització de mascaretes a partir dels 6 anys d’edat
 • Protecció addicional amb màscares facials (en classes de cant o instruments de vent) o mampares
 • Neteja de mans i utilització de gels hidroalcohòlics a l’entrada i sortida de classe
 • L’entrada al centre només per part dels alumnes (els pares, mares i acompanyants poden esperar fora)
 • Control de símptomes abans de l’entrada al centre amb termòmetre digital
 • Limitació d’us d’elements compartits (instruments, llapis, taules, etc.)
 • Neteja dels instruments després de cada ús, així com altres materials (faristols, cadires, etc.)
 • Ventilació freqüent de les aules
 • Altres mesures que vinguin imposades pel Departament de Salut o d’Educació

En cas de que algun alumne/a tingui símptomes compatibles amb la Covid (o alguna persona del seu entorn proper), no haurà de venir presencialment a l’escola, però si es troba en condicions, pot demanar al centre fer la seva classe online. Estem preparats per poder fer classes a distància quan sigui necessari i poder mantenir així el ritme del curs amb la màxima normalitat possible.

Classes per videoconferència:

Plataforma Moodle de BCN Fusió:

En cas de necessitat, l’escola podrà prendre les mesures de tancament parcial o total, i establir un pla alternatiu d’enseyament a distància per poder seguir el fil de les classes amb la màxima normalitat possible. Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració per superar aquests temps difícils on hem de posar per davant la salut i la seguretat, sense renunciar a poder seguir fent allò que ens agrada i ens ajuda a créixer i millorar.

Leave a Reply