Titulacions Trinity College London

with No Comments

BCN Fusió és un centre examinador de la prestigiosa escola Trinity College London. Aquests exàmens tenen reconeixement a nivell europeu, especialment a la Gran Bretanya, on es fan des de fa molts anys, i també a d’altres països d’Europa.

Existeixen tres modalitats d’examen (àrees segons estils musicals):

  • Jazz
  • Rock&Pop
  • Clàssic

Cada àrea consta 8 graus de dificultat, on cadascun correspon aproximadament a un curs acadèmic. Cada alumne pot presentar-se al grau que vulgui, no és necessari fer-los tots seguits (per exemple es pot fer directament el Grau 4 sense haver-se examinat dels 3 anteriors). Hi ha dos tipus de prova: una teòrica i l’altra pràctica (amb l’instrument). Tampoc és necessari fer-les alhora, però sí es aconsellable (per exemple es pot fer el Grau 3 de Teoria i alhora fer el 5 d’instrument, o a l’inrevés). Es fan dues convocatòries l’any: la primera cap a finals de curs (maig-juny) i l’altra (si hi ha prou candidats), cap al novembre. Els drets d’examen estan entre els 60 i els 100€ per prova, aproximadament. edats: es poden presentar alumnes joves i també adults, el que compta és el nivell, no l’edat.

Per a presentar-se a aquestes proves cal cursar amb normalitat les classes de música a BCN Fusió, i avisar amb temps a l’escola de l’interès per fer els exàmens. En aquest cas, amb l’assessorament del professor/a i del cap d’estudis, es prepara la prova i s’adapta la programació en els aspectes que es consideri necessari. Els drets d’examen es faran a través de l’escola.

Leave a Reply