Cursos disponibles

Aquest curs de llenguatge musical és un complement al llibre Llenguatge Musical 1 de BCN Fusió.

Hi trobarem diferents apartats:

* Teoria

* Lectura melòdica/afinació

* Lectura rítmica

* Audició

* Dictats: melòdics, rítmics, harmònics, etc.

* Creativitat

Aquest curs de llenguatge musical és un complement del llibre Llenguatge Musical 2 de BCN Fusió.

Hi trobarem diferents apartats:

* Teoria

* Lectura melòdica/afinació

* Lectura rítmica

* Audició

* Dictats: melòdics, rítmics, harmònics, etc.

* Creativitat


Aquest curs de llenguatge musical és un complement al llibre Llenguatge Musical 3 de BCN Fusió.

Hi trobarem diferents apartats:

* Teoria

* Lectura melòdica/afinació

* Lectura rítmica

* Audició

* Dictats: melòdics, rítmics, harmònics, etc.

* Creativitat


Aquest curs està dissenyat sobre el temari del llibre "Comprende y ama la música".

Activitats relacionades amb el curs:

- Harmonia

- Lectura

- Entrenament auditiu

- Història de la Música

- Audició

Aquestes activitats són per les alumnes de 4rt de Nivell Mitjà, alumnes del Sergi.

Wiki creada per fer aportacions al curs Sensi 1:

* Recursos pedagògics

* Programació curricular

* Activitats i audicions

Wiki creada per fer aportacions al curs Sensi 2:

* Recursos pedagògics

* Programació curricular

* Activitats i audicions


Wiki creada per fer aportacions al curs Sensi 3:

* Recursos pedagògics

* Programació curricular

* Activitats i audicions


Wiki creada per fer aportacions al curs Preliminar:

* Recursos pedagògics

* Programació curricular

* Activitats i audicions


Wiki creada per fer aportacions al curs Preparatori:

* Recursos pedagògics

* Programació curricular

* Activitats i audicions


Wiki creada per fer aportacions per als conjunts, orquestres i combos:

* Recursos pedagògics

* Programació curricular

* Repertori/arranjaments