Cursos disponibles

Aquest curs de llenguatge musical és un complement al llibre Llenguatge Musical 1 de BCN Fusió.

Hi trobarem diferents apartats:

* Teoria

* Lectura melòdica/afinació

* Lectura rítmica

* Audició

* Dictats: melòdics, rítmics, harmònics, etc.

* Creativitat

Aquest curs de llenguatge musical és un complement del llibre Llenguatge Musical 2 de BCN Fusió.

Hi trobarem diferents apartats:

* Teoria

* Lectura melòdica/afinació

* Lectura rítmica

* Audició

* Dictats: melòdics, rítmics, harmònics, etc.

* Creativitat


Aquest curs de llenguatge musical és un complement al llibre Llenguatge Musical 3 de BCN Fusió.

Hi trobarem diferents apartats:

* Teoria

* Lectura melòdica/afinació

* Lectura rítmica

* Audició

* Dictats: melòdics, rítmics, harmònics, etc.

* Creativitat


Activitats relacionades amb el curs:

- Harmonia

- Lectura

- Entrenament auditiu

- Història de la Música

- Audició