ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ      

ÀREA D’ADULTS  (alumnes de 17 anys o més)

Escola de Música Moderna: el nostre programa d’estudis per alumnes adults (a partir dels 17 anys) inclou una part teòrica, en grup, (el llenguatge musical), i també una pràctica: instrument (individual) i combo (col·lectiu).

El programa d’estudis és flexible, i ens adaptem a la disponibilitat horària de l’alumne. A continuació exposem el programa d’estudis, a títol orientatiu. Cada curs escolar comença a primers de setembre i acaba a finals de juny de l’any següent (deu mesos).

PROGRAMA D’ESTUDIS – ESCOLA DE MÚSICA MODERNA

*  NIVELL BÀSIC  (Música Moderna)
1r CURS: Llenguatge musical 1+ Instrument 1.
2n CURS: Llenguatge musical 2 + Instrument 2 + Combo (Opcional).
3r CURS: Llenguatge musical 3 + Instrument  3 + Opció combo i/o harmonia.

Escola de música moderna-1

*  NIVELL TÈCNIC  (PROFESSIONAL)  
4t CURS: Llenguatge musical 4 + Instrument 4. Opció combo i/o harmonia.
5è CURS: Harmonia 2 + Combo 2 + Instrument 5. Opció instrument complementari o informàtica musical.
6è CURS: Harmonia 3 + Combo 3 + Instrument 6. Informàtica musical 1. Opció instrument complementari.
*  NIVELL  ESPECIALISTA  (SUPERIOR)  
7è CURS: Harmonia 4 + Combo 4 + Instrument 7. Opció instrument complementari. Informàtica musical 2. Arranjaments 1. Història de la Música 1
8è CURS: Harmonia 5 + Combo 5 + Instrument 8. Opció instrument complementari. Informàtica musical 3. Composició 1. Història de la Música 2.
9è CURS: Harmonia 6 + Combo 6 + Instrument 9. Opció instrument complementari. Composició 2. Arranjaments 2. Formes musicals 1.
*  PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR (REGLAT)

Oferim un programa específic per a alumnes que es vulguin presentar a les proves d’accés al Grau Superior, que es poden fer en 4 centres a Barcelona (Esmuc, Liceu, Esem i Jam Session). Aquest programa es fa a la mida de cada alumne, segons els seus coneixements previs i disponibilitat horària, normalment en format de classe particular: teoria/llenguatge musical, harmonia, anàlisi, combo o conjunt, instrument o cant, entrenament auditiu, formes, etc.

Enllaç amb la web de la Generalitat: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/

Escola de música moderna-2

ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ. CLASSES DE MÚSICA. CLASSES DE CANT. LLENGUATGE MUSICAL. INSTRUMENTS. ORQUESTRA. INFORMÀTICA MUSICAL. MÚSICA MODERNA.