ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ      

ÀREA DE NIVELL ELEMENTAL  (nens de 8 a 11 anys)

El Nivell Elemental va destinat als alumnes d’edats compreses entre 8 i 12 anys. Es divideix en 4 cursos (de 1r a 4rt). Els continguts d’aquest Nivell són: Teoria de la Música, Lectura, Afinació, Educació de l’oïda i Audició. Els alumnes assoliran els coneixements necessaris per a comprendre i interpretar correctament obres de diferents estils musicals.
Les assignatures d’aquest Nivell queden organitzades de la següent manera:
Assignatura de LLENGUATGE MUSICAL
A BCN Fusió hem desenvolupat un programa d’aprenentatge amb un llibre teòrico-pràctic format per fitxes, on es treballen de forma amena i divertida els continguts de Teoria, Lectura, Ritme, Afinació, Audició i Cultura Musical que els alumnes ha d’assolir progressivament a cada curs.
La classe és col·lectiva amb un màxim de 12 alumnes i té una durada d’1h. setmanal.
                            Grup de llenguatge musical treballant la part de lectura/afinació.

_

CLASSE D’INSTRUMENT
Aquí es treballa la tècnica i el repertori adient per a cada instrument, a triar entre un ampli ventall de possibilitats (corda, vent-fusta, vent metall, percussió i instruments moderns). La classe és impartida per un/a professor/a instrumentista especialitzat/da i amb àmplia experiència. L’alumne/a anirà assolint els coneixements tècnics necessaris per l’instrument amb el/la professor/a, interpretant una sèrie d’obres adequades a cada nivell. El ritme d’aprenentatge pot variar en funció de les capacitats de cada alumne i de la seva dedicació horària setmanal (flexibilitat curricular). Periòdicament es fan audicions i classes obertes per que els pares hi pugueu assistir a veure els progressos dels vostres fills. Les classes acostumen a ser individuals, però també oferim l’opció de fer-les compartides, amb un altre alumne/a del mateix nivell.

La classe és individual i pot tenir una durada de 1/2h., 3/4h. o d’1h. setmanal.

_

CONJUNT INSTRUMENTAL  o  ORQUESTRA
Aquesta assignatura té una durada d’una hora setmanal. A l’escola existeixen diferents Conjunts Instrumentals i Orquestres en els que els alumnes aprenen a tocar en grup i comencen a aplicar els coneixements teòrics i tècnics de forma pràctica amb el seu instrument. Les obres han estat especialment escollides i arranjades per a cobrir tots els objectius didàctics de la pràctica instrumental col·lectiva. Per a aquesta finalitat hem estructurat un recull d’obres amb una dificultat progressiva on els alumnes aplicaran els seus coneixements teòrics i interpretatius. El conjunt instrumental, combo o orquestra recull i aplica tot allò que els alumnes estan aprenent a Llenguatge Musical  per una banda i a instrument per l’altra, per tant serveix per a integrar i cohesionar tot el procés de formació musical.

La classe és col·lectiva amb un màxim de 12 alumnes i té una durada d’1h. setmanal.
El PREU del Nivell Elemental: des de 115,20€/mes  (llenguatge musical +  conjunt instrumental + instrument)
Pots seguir la informació de l’etapa educativa següent aquí: estudis de música de nivell mitjà.